Dansk Selskab for Genetisk Epidemiologi

DSGE inviterer den 18. marts 2016 til Årsmøde 2016 med emnet "Precision medicine and personalized treatment in Denmark - time for a new and promising concept".

Tilmelding kan ske her.

Novo Nordisk Fonden inviterer den 20. april 2016 til et symposium om Early Growth Genetics and Metabolic Diseases.

Dansk Selskab for Genetisk Epidemiologi

Dansk Selskab for Genetisk Epidemiologi er en forening, som arbejder for at fremme af forskning og undervisning indenfor genetisk epidemiologi og dens nærmeste støttediscipliner i Danmark.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Se oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne på her.

Indmelding

For at melde dig ind i selskabet udfyld venligst denne indmeldingsformular. Du bliver medlem, når kontingentet på 100 kr for det første år er betalt til Danske Bank, konto 4420-4420472226, og bestyrelsen har godkendt din indmelding. Husk ved pengeoverførslen at angive dit navn under meddelelser til modtager.

Firmamedlemmer

Firmaer kan tegne medlemskab.

DSGE Kalender

Årsmøde 2016
Næste åsmøde vil blive afholdt i foråret 18. marts 2016 og har titlen: "Precision medicine and personalized treatment in Denmark - time for a new and promising concept" .

Stillingsopslag

Ingen

Beslægtede Organisationer

Send kommentarer til siden til webmaster via mail siden.